Posted on by Anastasia R.

macbook airOur customers know that the best thing about making money is sharing money. Around this time of year, many of our Vietnamese customers send money to students in Vietnam to help with tuition, books, and other school-related costs. Sharemoney wants to help, too.

Sharemoney is excited to announce a new essay contest for customers who send money to Vietnam to help a hard-working student. The contest can be found on our Facebook page. To enter, tell us about the amazing student you support in 1,000 English words or less. (Use first names only, please!)

If your student (essay submission) gets the most votes, Sharemoney will send the student a 13-inch Apple MacBook Air!

Contest ends September 5, 2015. Winner will be announced shortly thereafter. Winning students will be asked to provide a copy of their student ID or other proof of identity and school enrollment.

Don’t waste time! The sooner you submit your essay, the sooner all of your friends and family around the world can start voting for your submission on Facebook! You do not have to be a Sharemoney customer to enter, to vote, or to win.

We look forward to reading your essays….and to sending one lucky student a brand new Apple MacBook Air!

Official Rules

ENTER TO WIN


 

Khách hàng của chúng tôi biết rằng điều tốt nhất để kiếm tiền là đóng góp tiền. Vào thời gian này của năm, nhiều khách hàng Việt của chúng tôi gửi tiền cho những sinh viên ở Việt Nam để giúp đỡ học phí, sách vở và các chi phí trường lớp khác. Sharemoney cũng muốn chung tay giúp đỡ.

Sharemoney vui mừng thông báo cuộc thi viết luận dành cho những khách hàng gửi tiền về Việt Nam để giúp đỡ một sinh viên chăm chỉ. Thông tin về cuộc thi có thể được tìm thấy trên trang Facebook của chúng tôi. Để dự thi, hãy kể chúng tôi nghe về sinh viên tuyệt vời mà bạn hỗ trợ trong tối đa 1000 từ tiếng Anh. (Vui lòng chỉ dùng tên!)

Nếu học sinh của bạn (trong bài luận) được nhiều bình chọn nhất, Sharemoney sẽ gửi một MacBook Air 13 inch của Apple cho sinh viên đó!

Cuộc thi kết thúc ngày 05 tháng 9 năm 2015. Người chiến thắng sẽ được công bố ngay sau đó. Sinh viên đoạt giải sẽ phải cung cấp bản sao thẻ sinh viên hoặc giấy tờ chứng minh khác và giấy tờ nhập học.

Đừng để mất thời gian! Gửi bài luận càng sớm, tất cả bạn bè và gia đình bạn trên khắp thế giới càng có nhiều thời gian hơn để có thể bắt đầu bình chọn cho hồ sơ của bạn trên Facebook! Bạn không cần phải là khách hàng của Sharemoney để dự thi, bình chọn hay để giành chiến thắng.

Chúng tôi rất mong được đọc bài luận của bạn… và có thể gửi chiếc MacBook Air mới của Apple cho một sinh viên may mắn!

Official Rules

ENTER TO WIN

 

Suggested Articles